• خداحافظ کسب و کار سنتی

    خداحافظ کسب و کار سنتی

    قبل بعدی شروع یک کسب و کار اینترنتی موفق خداحافظ کسب و کار سنتی مقدمه ای بر سلامی گرم است,سلامی از جنس انرژی و موفقیت نگاهی کوتاه بر کتاب نویسنده : علی شرفزاد موضوع : بازرگانی الکترونیکی انتشارات : آوای...