به نام مهربان بی منت
علی شرفزاد هستم مشاور و مدرس راهکار های فروش و مدیریت در کسب و کار.
خوشحال میشویم تا در آکادمی کسب و کار شرفزاد تجربه چندین و چند ساله خودمان را که محصول پیمودن فراز و نشیب های دنیای تجارت است را در اختیارتان بگذاریم،تا روزی را ببینیم که دیگر هیچ شخصی در میهن عزیزمان درگیر چالش های اقتصادی نباشد.
موفق باشید و ثروت ساز